Fundacja na FB

 

   
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapytanie ofertowe 12.06.2011

Dotyczy: metalowej części bramy wewnętrznej cmentarza żydowskiego w Łodzi przy ul. Brackiej 40

Pełna treść zapytania w formacie PDF


 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH — 2010

W dniu 20 sierpnia 2010 roku w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru wykonawcy spełniającego wymagane kryteria. Wykonawcą prac renowacyjno – konserwatorskich Mauzoleum Rodziny Silbersteinów  będzie Firma „RENOWA K.B.” Karol Brzeziński.

W dniu 20 sierpnia 2010 roku w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru wykonawcy spełniającego wymagane kryteria. Wykonawcą prac renowacyjno – konserwatorskich ceglanej części wewnętrznej bramy cmentarza  będzie Firma „ARKADY”

 

I. Łódź: prace renowacyjno - konserwatorskie mauzoleum rodziny Silbersteinów znajdującego się na cmentarzu Żydowskim w Łodzi, przy ul. Brackiej 40
Numer ogłoszenia: 240848 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010

II. Łódź: Prace renowacyjno - konserwatorskie ceglanej części wewnętrznej bramy cmentarza znajdującej się na cmentarzu żydowskim w Łodzi, przy ul. Brackiej 40.
Numer ogłoszenia: 241392 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010

 
Poprzednie ogłoszenia:

I. Łódź: wykonanie prac renowacyjno — konserwatorskich Mauzoleum Rodziny Silbersteinów znajdującego się na cmentarzu żydowskim w Łodzi przy ul. Brackiej nr 40
Numer ogłoszenia: 166673 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
Przetarg unieważniony

  • Termin wykonania robót: listopad 2010r.
  • Termin składania ofert: 12.07.2010 r. do godz. 10.00 w lokalu fundacji.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2010 r. o godz. 15.30 w lokalu fundacji

Dokumenty przetargowe:

Uwaga: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - komunikat

II. Łódź: wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych ceglanej części bramy wewnętrznej cmentarza żydowskiego położonego w Łodzi przy ul. Brackiej 40
Numer ogłoszenia: 184634 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010
Przetarg unieważniony

  • Termin wykonania robót: 15.09. 2010r.
  • Termin składania ofert: 12.07.2010 r. do godz. 10.00 w lokalu fundacji.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2010 r. o godz. 15.30 w lokalu fundacji

Dokumenty przetargowe:

Uwaga: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - komunikat


14/08/09 — Informujemy, że została podpisana umowa z wykonawcą prac renowacyjno – konserwatorskich Mauzoleum Rodziny Silbersteinów Firmą „RENOWA K.B.” Karol Brzeziński.

30/07/09 — W dniu 30 lipca 2009 roku w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru wykonawcy spełniającego wymagane kryteria. Wykonawcą prac renowacyjno – konserwatorskich Mauzoleum Rodziny Silbersteinów  będzie Firma „RENOWA K.B.” Karol Brzeziński.


I. Prace renowacyjno-konserwatorskie mauzoleum rodziny Silberstein znajdującego się na cmentarzu żydowskim w Łodzi:

  • Termin wykonania robót: 30.10.2009 r.
  • Termin składania ofert: 31.07.2009 r. do godz. 10.00 w lokalu fundacji.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.07.2009 r. o godz. 15.30 w lokalu fundacji

       Dokumenty przetargowe:

 

191099