Fundacja na FB

 

   
   

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense - Lodz Jews Heritage Foundation  została powołana 6 listopada 1995 roku w Łodzi, a zarejestrowana w roku 1997. Jej założycielami jest Urząd Miasta Łodzi, Związek Byłych Łodzian w Izraelu (Organization of Former Residents of Lodz) oraz Światowa Organizacja ds. Żydowskich Restytucji (The World Jewish Restitution Organization). Pierwszym prezydentem Fundacji został zmarły w 2002 roku inicjator jej powstania – Arnold Mostowicz. Kolejny prezydent fundacji, Andrzej Bodek pełnił swoją funkcję tylko przez kilka miesięcy, a od dnia 30 sierpnia 2005 roku prezydentem jest prof. Henryk Panusz. Fundacja swoje cele realizuje wspólnie z Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, Związkiem Byłych Łodzian w Izraelu oraz Urzędem Miasta Łodzi.

Z biegiem lat wokół fundacji zgromadziło się grono osób reprezentujących polskie i zagraniczne środowiska świata nauki, kultury i sztuki, które angażują się w realizowanie jej programu. Współpracujemy z różnymi instytucjami w Polsce i na świecie, m.in. z Instytutem YIVO w Nowym Jorku, Instytutem Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Holocaustu (United States Holocaust Memorial Museum) w Waszyngtonie oraz Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie.

W obecnej kadencji na lata 2013 - 2015 władze Fundacji stanowią:
Rada Fundatorów:
Przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi – wiceprezydent Marek Cieślak,
Przedstawiciel Związku Byłych Łodzian w Izraelu – przewodniczący Henryk (Zvi) Bergman.
W skład Zarządu wchodzą:
Jan Jagielski, Leon Kelcz, Symcha Keller, Monika Kern, Kamila Klauzińska, Xenia Modrzejewska-Mrozowska, Henryk Panusz, Sylwester Pawłowski, Mirosław Sopek, Marek Szukalak, Aleksandra Szychman. 
Komisja rewizyjna:
Grażyna Bolimowska – przedstawiciel UMŁ
mec. Michał Nadel – przedstawiciel GWŻ
Hubert  Rogoziński – przedstawiciel GWŻ
Zvia Fried – przedstawiciel Związku Byłych Łodzian
Jehuda Widawski – przedstawiciel Związku Byłych Łodzian

Członkowie Zarządu oraz prezydent pełnią swoje funkcje honorowo.

Do najważniejszych działań realizowanych przez fundację należą prace porządkowe, renowacyjne i badawcze prowadzone na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń związanych z historią łódzkich Żydów.CELE FUNDACJI

Głównym celem, jest ratowanie cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej ...więcej oraz przywracanie i utrwalanie pamięci o łódzkiej społeczności żydowskiej i jej znaczącym udziale w rozwoju miasta ...więcej . Równie ważnym zadaniem jest popularyzacja wiedzy o Holocauście i dziejach getta w Łodzi oraz przypominanie o losach jego mieszkańców - więźniów ...więcej . Zadania te realizowane są m.in. poprzez prowadzone na cmentarzu żydowskim prace renowacyjno-porządkowe, badawcze, gromadzenie dokumentacji dotyczącej osób na nim pochowanych. Współpracując z instytucjami takimi jak archiwa, muzea, wydawnictwa, szkoły, placówki kulturalno-oświatowe itp. fundacja prowadzi działalność wydawniczą oraz inicjuje i wspiera inicjatywy kulturalno-edukacyjne, które służą poznawaniu i popularyzowaniu historii Żydów łódzkich. Cele te od chwili powstania realizowali kolejni dyrektorzy: Barbara Celler (1997-1999), Henryk Panusz (1999-2002), Marek Szukalak (od jesieni 2003).KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski o/Łódź
54 1050 1461 1000 0022 8001 4412

IBAN PL54105014611000002280014412
Nr BIC SWIFT : INGBPLPW
 

199728