NEWS

Zdjęcia z Getta. Fundacja Edukacji Wizualnej oraz Muzeum Sztuki w Łodzi zorganizowały wspólnie wystawę Łódź Getto - fotografie Henryka Rossa. Złożoną z 50 fotografii ekspozycję można oglądać do 19 września w gmachu Muzeum przy ulicy Więckowskiego. Henryk Ross był jednym z dwóch oficjalnych fotografów łódzkiego getta. Pracował dla Działu Statystycznego w latach 1940-1944. W tym czasie zebrał ponad 6.000 negatywów, które przed likwidacją getta zakopał. Po wojnie wydobył je i przewiózł do Izraela. Obecnie kolekcja należy do Archiwum Współczesnych Konfliktów w Londynie, z którym współpracę nawiązała łódzka fundacja. Wystawa związana jest z obchodami 61. rocznicy likwidacji getta łódzkiego, w Polsce zostanie zaprezentowana po raz pierwszy. Towarzyszy jej album w języku angielskim oraz dwujęzyczny katalog. Muzeum Sztuki, ul. Więckowskiego 35, do 19 września ...more

 Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Idea Festiwalu Dialogu Czterech Kultur zrodziła się na wspomnienie dialogu, który w Łodzi toczył się nieprzerwanie przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Ludzie czerpiący z czterech jakże odmiennych kultur, połączeni w tym dialogu budowali wspólnie fabryki, świątynie, kina, teatry i stadiony. Wspólnym wysiłkiem stworzyli największy pomnik porozumienia - Łódź, dynamicznie rozwijającą się i stwarzającą dla nich nadzieję na przyszłość. Dramatyczna historia minionego stulecia dialog przerwała. Holocaust Żydów, exodus Niemców i zupełna zmiana warunków historycznych wywarły na Łodzi ogromne piętno. Idea Festiwalu nawiązuje do pięknej tradycji Łodzi wspólnej wielu Narodom. Zmierza do odnowienia dialogu i zainspirowania dzieła kreacji. Chcemy aby pomógł on przywrócić dawną radość. Dążymy do tego aby Festiwal stał się areną wypowiedzi. Żeby ludzie mieli szansę dyskutować w języku dającym ogromne możliwości wyrazu. Chcemy aby dialog ten toczył się w uniwersalnym języku sztuki. Tworząc Festiwal, myślimy o zbudowaniu nowej marki. Chcemy aby Festiwal stał się znakiem nie tylko Łodzi ale także Polski. Znakiem, który będzie rozpoznawany na całym świecie. Biorąc pod uwagę siłę państw uczestniczących w Festiwalu i witalność ich kultur, przedsięwzięcie to staje się wydarzeniem zgodnym z polską racją stanu. Niezależnie od wyjątkowości Festiwalu jako imprezy kulturalnej, jest on także wydarzeniem gospodarczym, a przede wszystkim politycznym, o czym świadczy udział także przedstawicieli życia politycznego Polski, Niemiec, Rosji i Izraela. W dobie informacyjnej globalizacji wydarzenie takie jak Festiwal nie może obyć się bez udziału najsilniejszego z mediów - telewizji publicznej. Doceniając znaczenie imprezy dla budowania mostów pomiędzy Polską a innymi krajami, Telewizja Polska S.A. zadeklarowała pełną gotowość do współorganizowania "Festiwalu Dialogu Czterech Kultur", co zaowocowało podpisaniem w dniu 14 czerwca 2002 r. trójstronnego porozumienia pomiędzy: Prezydentem Miasta Łodzi, Prezesem Towarzystwa Dialogu Na Rzecz Kultur "Łódź - Ziemia Przyszłości" oraz Prezesem Zarządu Telewizji Polskiej S.A., o woli corocznego organizowania "Festiwalu Dialogu Czterech Kultur". Wolą organizatorów Festiwalu jest, aby znaczenie tego wydarzenia wybiegało daleko poza granice regionu i naszego kraju. Jego program nadaje mu rangę wydarzenia kulturalnego o wymiarze europejskim. Festiwal staje się pomostem pomiędzy Polską a innymi krajami. Wierzymy, że ta wspólna propozycja, wpisująca się w kalendarz imprez kulturalnych w Polsce i Europie, spotka się z zainteresowaniem odbiorców. ...more
 

199764