Z głębokim smutkiem żegnamy
naszego Przyjaciela

MARKA CZEKALSKIEGO

współzałożyciela
Fundacji Monumetum Iudaicum Lodzense

Zarząd Fundacji
  Odwiedzaj nas na Facebook'u:

Fundacja na FB

 
   

created and maintained by MakoLab SA